Es tracta d’un debat periòdic, és bo o dolent per al cos entrenar-se en dejú? Fer cardio en dejú crema el greix amb més eficàcia, però s’ha de tenir en compte els possibles riscs per a la salut. Per això us oferim alguns tips per gaudir dels seus beneficis sense patir cap risc!


Per què practicar esports amb l’estómac buit? Després d’una nit sen- se aportacions energètiques, les reserves de glucogen són baixes. No obstant això, el cos necessita tenir energia suficient per alimentar el metabolisme durant l’esforç físic. En absència de sucres immediata- ment disponibles a la sang, el nostre cos està molt més disposat a con- sumir greixos, beneficiant a aquells que vulguin perdre pes.

Així doncs és una pràctica interessant a priori per la gent que vol apri- mar-se. Amb una despesa energètica igual, cremaràs més greix amb l’estómac buit que si haguéssiu menjat abans de l’exercici: no és la despesa calòrica que és més important en dejú, només es tracta d’un funcionament diferent del cos.

Un altre benefici, és que fent exercici en dejú evitem sentir-nos inflats durant l’esforç. Amb l’estómac buit, és impossible tenir problemes de digestió. També permet optimitzar l’ús de l’energia pel cos, que pot ser interessant en la preparació d’un esforç llarg i intens. Si bé aquesta pràctica generalment no és un problema per a entrena- ments lleus (amb disciplines com el ioga), s’ha de considerar en el cas d’esports més intensos.

Fer exercici en dejú representa, per al cos, un esforç addicional que pot ser violent, i si no es fa de forma intel·ligent, una falta de glucògena massa important pot conduir a la hipoglucèmia… Aquest risc augmen- ta per la gent que no està acostumada a esforços de llarga durada o que requereix molta energia. La falta d’energia pot produir un esgotament prematur i, per tant, un menor nivell de rendiment (o en casos més ex- trems, pot provocar una pèrdua de consciència). Sobretot, escolteu el vostre cos: si l’esforç sembla massa difícil, atureu-lo immediatament.

Una sessió d’entrenament amb pes en dejú pot ajudar a perdre greix, però no farà guanyar múscul. Per això, s’ha de tenir clar quins són els objectius de la sessió d’exercici: si voleu guanyar múscul entrenar-se en dejú no és la millor manera d’aconseguir-ho, ja que en aquest cas són necessaris nutrients, i sobretot proteïnes, al moment de fer exer- cici. També hi ha un risc de deshidratació si no s’ha begut aigua. El cos produeix més toxines durant una pràctica en dejú. Per tant, cal tenir cura especial d’eliminar-los, hidratant-se de forma regular i amb petits glops.